ورود اعضاء   ورود مهمان
به سایت رسمی اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران خوش آمدید

سوء استفاده از عناوین بازرسین تعزیرات

مورخه : 1399/09/05       کد 301

 

همکاران گرامی :

احتراماً ، برابر نامه شماره 33/65259 ج مورخ 1399/8/27 اتاق اصناف تهران به پیوست نامه شماره 10458 مورخ 99/8/25 اتاق اصناف ایران در خصوص جلوگیری سوء استفاده از عناوین بازرسین جهت اطلاع و آگهی همکاران اعلام می گردد./

 

قاسم نوده فراهانی

رئیس اتاق اصناف تهران

سوء استفاده از عناوین بازرسان تعزیرات اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران

سوء استفاده از عناوین بازرسان تعزیرات اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران


تعزیرات اتاق اصناف تهران اتحادیه عکاسان تهران بازرسین تعزیرات تعزیرات حکومتی بازرسی اصناف احراز هویت اخاذی اکیپ بازرسی بازرس اصناف