ورود اعضاء   ورود مهمان
به سایت رسمی اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران خوش آمدید

اخطار ماده 27 و 28

بزودی شرایط و اقدامات انجام شده برای ماده 27 و 28 و اخطارهای پلمپ ، فک پلمپ و جلوگیری از پلمپ واحدهای غیر مجاز در سایت اتحادیه بارگذاری می شود 

 

 

 


پلمپ واحد غیر مجاز فک پلمپ واحد صنفی پلمپ و فک پلمپ پلمپ عکاسی غیر مجاز پلمپ دفاتر غیر مجاز فک پلمپ ماده 27 اخطار ماده 27 ماده 27 قانون نظام صنفی ماده 28 قانون نظام صنفی